• side-navigation-widget

Foto: Krien Clevis, 26.03.2018

De Via Appia Antica

De Via Appia Antica was de eerste oude Romeinse weg die ooit gebouwd is. Hij wordt ook wel de ‘Koningin der Wegen’ genoemd en strekt zich uit van Rome tot de havenstad Brundisium in zuid Italië (tegenwoordig Brindisi). In het Romeinse rijk was het een van de belangrijkste middelen van transport en communicatie van het gehele wegennetwerk. Een paar honderd kilometer handelsweg kruiste door het platteland, over lavaheuvels, voorbij moerassen en door gesteentes: het is een uniek meesterwerk van Romeinse bouwkunde. Tussen de aanleg van de weg in 312 voor Christus en vandaag de dag, is de Via Appia Antica aanzienlijk in verval geraakt en zijn de meeste gedeelten verdwenen. Het eerste stuk weg in de voorstad van Rome is het best bewaard gebleven: 11 Romeinse mijlen van dit stuk zijn deel van het zogenaamde Parco Regionale dell’Appia Antica, een park dat opende in 1988. Van de vierde tot de negende mijl is de weg vandaag de dag een groen, romantisch tafereel met cipressen, pijnbomen en half overgroeide ruïnes gelegen naast in een ogenschijnlijk verlaten landschap.

In Exploded View nemen we een kritisch standpunt in over hoe deze weg en dit landschap is toegeëigend gedurende de eeuwen, en letterlijk is geconstrueerd als erfgoed. Hierdoor kunnen we zichtbaar maken hoe lokale en nationale claims, gebruiken en betekenissen met elkaar een wisselwerking aangaan (bijvoorbeeld, de Appia weg als een nationaal monument, het park als een milieu reservaat) evenals met internationale ideeën hierover (de constructie van het Romantische ideaal dat Grand Tour reizigers uit de 17e eeuw aantrok). Hoewel het erfgoed van het Via Appia Antica landschap gewoonlijk wordt beschouwd als een opeenstapeling van een millennia lange geschiedenis, hopen we aan te tonen dat een groot deel van dit landschap pas recentelijk gecreëerd is. Hierdoor zullen we opereren onder auspiciën van het multidisciplinaire team van de Parco Regionale dell’Appia Antica, die onze partner is in dit project en ons voorziet van alle noodzakelijke faciliteiten, van expertise over archeologie, milieuzaken, geschiedenis en landschapsarchitectuur tot het gebruik van het hoofdkantoor van het park, de Ex-Cartiera Latina.

Het hoofdkantoor van het park, de Ex-Cartiera Latina, is gevestigd in een voormalige Papiermolen. Dit multifunctionele centrum is vertegenwoordigd door archeologen, landschapsarchitecturen, biologen en botanici, etc. Zie: http://www.parcoappiaantica.it/home/