• side-navigation-widget

Op het eerste gezicht lijken er meer verschillen dan overeenkomsten tussen de twee parken te bestaan. Het Parco Regionale dell’Appia Antica is bijvoorbeeld ontstaan in de loop van honderden jaren, terwijl het Amstelpark relatief recentelijk is aangelegd. In de geest van het nieuwe erfgoed-paradigma zoals hierboven beschreven, geeft onze aanpak ons de mogelijkheid om het idee te onderzoeken dat de twee parken meer overeenkomsten vertonen dan we vermoeden. Beide land-schappen zijn als park ontwikkeld in de jaren ‘70 toen de wereldwijde milieubeweging ontstond. Terwijl het Via Appia park het beeld uitdraagt van een millennia oud, natuurlijk park en antiek erfgoed landschap, kan worden aangetoond dat het relatief recentelijk, in de 19e en 20e eeuw, kunst-matig ge(re)construeerd is. Andersom kunnen we beargumenteren dat het Amstelpark, dat bekend staat als een recentelijk gecreëerde kunstmatige constructie, als modern erfgoedlandschap van een wereldtentoonstelling in horticultuur (de Floriade van 1972), meerdere historische lagen bevat die refereren aan verschillende perioden, net zoals het Via Appia Antica landschap. Beide parken worden gekenmerkt door de wisselwerking tussen historische lange termijn processen en creatieve korte termijn processen. En beide parken staan te midden van urbane ontwikkelingen, waarbij ze als periferie van erfgoed deel uitmaken van urbane centra. Waarbij in het Via Appia park die ontwikkelingen momenteel worden geweerd ten behoeve van restrictief erfgoed, wordt behoud in het Amstelpark gecreëerd door juist te ontwikkelen/integreren. Deze wisselwerking staat centraal in Exploded View. Het project heeft als doel om een dialoog tussen de twee parken te creëren door kunstenaars, ontwerpers en academici uit te nodigen om te reflecteren op deze wisselwerking, en, door het interdisciplinair onderzoek, nieuwe perspectieven te ontwikkelen op de landschappen, ten einde nieuwe verbindingen te leggen en nieuwe visies te ontwikkelen.