• side-navigation-widget

Collectief Walden

Amstelpark

Collectief Walden ziet in het Amstelpark (de Floriade in het bijzonder) de ultieme controle van de natuur. We willen ons in ons onderzoek toeleggen op het ‘temmen’ van de natuur, als ultiem gebaar van Verlichting, zoals de Franse tuinen van Lodewijk de XIV bedoeld waren als het toonbeeld van orde, transparantie en harmonie. Welke kracht is groter, die van de slimme inventiviteit van de mens of die van de brute volhardendheid van de natuur? Kun je ten tijde van het Antropoceen eigenlijk nog wel spreken van een dergelijke dualiteit tussen beiden? Hoe zit dat eigenlijk bij planten? Wat is de diepere gevoelslaag van domesticeren? Kunnen we deze ervaarbaar maken voor ons publiek? Is er sprake van vriendschap, of van onderdrukking? Van verbroedering of van overheersing?

Collectief Walden wil in zijn onderzoek naar het Amstelpark alvast een stukje vooruitgrijpen op ons meerjarige onderzoeksthema van ná 2020, VERLICHTING; vrijheid, gelijkheid, broederschap, en de relaties tussen mens, landschap, energie en Verlichting verkennen. Dit zal uitmonden in een tussentijdse onderzoek presentatie in het voorjaar van 2019 en een beeldende installatie, volledig toegesneden op het Amstelpark, in het najaar van 2019. Het eindwerk zal een beeldende installatie worden die daarnaast ook een ruimte is waarin research materiaal verweven is. In het publieksmoment in het voorjaar maken we het publiek deelgenoot van onze research (gepresenteerd in korte video's). De mens/dier/plant relatie heeft ervoor gezorgd dat mensen zich ergens zijn gaan vestigen, huizen bouwden, nederzetting plaatsten, maar door die nederzettingen veranderde de omgeving. Deze eeuwige wisselwerking van mens, dier en plant in het landschap is de leidraad van ons onderzoek. In hoeverre verander je als mens, dier, plant je omgeving en verandert die jou? En is er dus wel een onderscheid tussen natuur en cultuur in ons vormgegeven landschap?
Collectief Walden is een interdisciplinaire club makers en denkers, zowel in samenstelling en werkwijze als in vorm. Vanuit onze verschillende achtergronden houden we ervan dingen met elkaar te verbinden. Onszelf met elkaar en ons publiek met de zichtbare en soms onzichtbare wereld om hen heen.

We zijn een filosoof die ook dramaturg is (Hella Godee), een bioloog die tevens muziek maakt (Thijs van Vuure), een mimer die graag decors bouwt (René van Bakel) en een creatief producent die het collectief zakelijk leidt (Seline Gosling). We betrekken graag andere denkers, wetenschappers en makers bij ons onderzoek en in toenemende mate ook in ons eindwerk zelf. Het predicaat ‘collectief’ is voor ons in het afgelopen jaar tot een bredere noemer uitgegroeid dan slechts de combinatie tussen ons vier en onze vier disciplines: het betrekt in potentie alles en iedereen. Ook de vorm van onze werken is divers: we maken voorstellingen, performances, (rand)programma’s, installaties en beeldende werken. Soms op afgelegen buitenlocaties in de natuur en soms in musea of theaterzalen of in hartje centrum Amsterdam.

Collectief Walden koestert een grote fascinatie voor de werkelijkheid, voor dat wat er (al) is.