• side-navigation-widget

Foto: Anton Groeneschey

Het Amstelpark


Het Amstelpark in Amsterdam is specifiek ontworpen voor de Floriade van 1972, een internationale tentoonstelling over horticultuur die iedere tien jaar plaatsvindt in Nederland. Na afloop van de Floriade wilde de gemeente sommige attracties behouden. Thans vormt het Amstelpark een van de twee populairste parken in Amsterdam en dient het tegelijkertijd als erfgoed van tuinarchitectuur uit de jaren ‘70. De meerderheid van de tuinen, flora en fauna, maar ook de culturele en architecturale artefacten, zoals de kolommen in het Italiaanse paviljoen, de stenen structuren in de Japanse tuin, de brede lanen, de miniatuurtrein en labyrinten, getuigen nog steeds van de oorsprong van het park. Het Amstelpark is een erfgoedlandschap dat refereert naar een specifiek Nederlandse visie op het rangschikken en beheer van natuur en land. Het getuigt van een specifieke culturele waarde over horticultuur en stedelijke natuur, die voortdurend in nieuwe contexten geplaatst wordt terwijl de stad er om heen verandert. Maar het is meer dan dat. Het Amstelpark is ook een historisch gelaagd landschap, niet alleen in relatie tot de historische referenties in het park zelf (zoals de Italiaanse kolommen, die naar de Oudheid refereren), maar ook vanwege de (on)zichtbare overblijfselen van oudere periodes in het landschap, zoals het overgebleven stuk land van voor de Floriade, of de historische omgeving bij de Amstel rivier en zijn landgoederen, en de landschappen zoals getekend door Rembrandt met de Riekermolen, die grenst aan het park.

In het Amstelpark, wordt Exploded View georganiseerd door Zone2Source, een internationaal platform voor kunst, natuur en technologie, dat kunstenaars, ontwerpers en landschapsarchitecten uitnodigt om projecten in het park te ontwikkelen waarin alternatieve praktijken en ervaringen van natuurlijke omgeving worden voorgesteld. Het concept van Zone2Source is geïnspireerd op het Amstelpark, dat zowel de context als de inhoud vormt voor veel van de projecten. Tentoonstellingen, performances, interventies, discussies, workshops en excursies vinden zowel in het Glazen Huis als in het park plaats. Het doel van Zone2Source is om te kijken naar nieuwe noties van plaats in het Antropoceen en de veranderende betekenis van natuur – cultuur, landschap – stad, technologie – natuur, mens – niet-mens, etc. Sinds 2013 heeft Zone2Source artistiek onderzoek naar deze onderwerpen gestimuleerd, evenals naar het park zelf, door uitwisseling tussen kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers en lokale kennissystemen. Op deze manier wordt het park gebruikt als een laboratorium dat kunstenaars een plek biedt voor kennisuitwisseling met tuinmannen, de nabijgelegen Hortus Botanicus, ecologen en andere experts en een breed publiek in aanraking brengt met alternatieve verbeeldingen over onze relatie tot natuur. Dezelfde benadering zal de bijdrage van Zone2Source in Exploded View sturen, dat een bredere context biedt waarin het platform zijn artistieke onderzoek naar het park kan inbedden.